เกาะพยาม จังหวัดระนอง
ENGThai Language

Phayam Pier

หน้าแรก

ที่พัก

ชายหาด

กิจกรรม

แหล่งดำน้ำ

แผนที่เกาะ

สภาพอากาศ

การเดินทาง

ขายที่ดิน

ที่เที่ยวรอบๆเกาะ

เกี่ยวกับสินามิ

Face Book
ข้อมูลทั่วไป และ ประวัติเกาะพยาม

         ความเป็นมา เกาะพยาม เดิมเรียกว่า เกาะพิยาม ซึ่งมาจากคำว่า "พอยาม" หมายถึง การเดินทางไป เกาะพยามพอยามจึงจะถึงเกาะ (ประมาณ 4 ชั่วโมง) และเรียกกันต่อมาว่า "เกาะพยาม" และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านบนเกาะพยาม มาจากคำว่า "พยายาม" เพราะในสมัยก่อนการเดินทางมาเกาะพยามเป็นไปด้วยความลำบาก ต้องอาศัยโดยสารมากับเรือประมงของชาวบ้าน ซึ่งคาดไม่ได้ว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ การเดินทางยากลำบากสมกับชื่อ คำว่า "เกาะพยาม" เดิมเกาะพยาม มีคนอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นไทยมุสลิม ในปี พ.ศ. 2500 นายสำเภา ศิริสัมพันธ์ ได้รับสัมปทานการเลี้ยงหอยมุกจากรัฐบาล ได้ใช้พื้นที่เกาะพยามเพาะเลี้ยงหอยมุก (ฟาร์มมุก) และได้อพยพคนอาศัยอยู่เดิมไปอยู่ที่บ้านช้างแหก หมู่ที่ 8 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จึงเป็นสาเหตุที่เกาะพยามไม่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เลย ต่อมาสัมปทานหอยมุกเลิกกิจการ เริ่มมีผู้คนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อพยพเข้ามา โดยมาจากเกาะสมุย เกาะพะงัน

สภาพทั่วไป เกาะพยามมีความหลากหลายใน ระบบนิเวศน์ มีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นกเงือก, นกอินทรีย์, ลิง ,หมูป่า อีกทั้งมีหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสวยใส เหมือนกับเกาะสมุยเมื่อประมาณ 20ปีก่อน บนเกาะพยามมีสถานีอนามัย, โรงเรียน และวัดซึ่งมีอุโบสถตั้งอยู่ในทะเล อยู่บริเวณท่าเรือของเกาะ

ที่ตั้ง ตำบลเกาะพยามเป็นตำบลหนึ่ง  ของอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองระนองอยู่ห่างจากปากน้ำระนองประมาณ 33 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 34.7 ตารางกิโลเมตร (21,683.17 ไร่) แยกเป็น หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม เนื้อที่ 16.60 ตารางกิโลเมตร (10,371,981 ไร่) หมู่ที่ 2 บ้านเกาะช้าง เนื้อที่ 18.10 ตารางกิโลเมตร (11,311,190 ไร่)

ภูมิประเทศ  เกาะพยามเป็นเกาะขนาดใหญ่ ประกอบด้วยภูเขาขนาดย่อม ๆ มีป่าไม้เบญจพรรณยืนต้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าจำพวกลิงค่าง หมูป่า และบรรดานกนานาชนิด โดยเฉพาะนกเงือกซึ่งเป็นนกที่มีมากทั้งเกาะพยามและเกาะช้างส่วนสูงที่สุดของเกาะประมาณ 224 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพรอบเกาะมีหาดทรายอยู่หลายแห่ง รวมทั้งระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ซึ่งอยู่ตอนในของอ่าวด้านตะวันออก ส่วนแนวปะการังก่อตัวอย่างหนาแน่น บริเวณปีกอ่าว ทั้งอ่าวตอนเหนือและตอนใต้ โดยมีอ่าวที่สำคัญทางธุรกิจการท่องเที่ยว ดังนี้
        1) อ่าวแม่หม้าย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะพยาม มีชายหาดยาวประมาณ 400 เมตร และมีท่าเรือเกาะพยาม ที่ทำการหมู่บ้าน วัดเกาะพยาม มีชุมชนหลักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
        2) อ่าวเขาควาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน
        3) อ่าวใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพยาม ชายหาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวต่างชาติ จะไปอาบแดด และชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน นอกจากนั้น ยังมีอ่าวหลายแห่ง เช่น อ่าวหินขาว อ่าวไผ่ อ่าวมุก, อ่าวไข่เต่า, อ่าวเล็ก, อ่าวชาวเล, อ่าวค้อ

อาณาเขต    ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า และ ท้องที่ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดต่อกับเขาชายและคลองม่วงกลวง ท้องที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ป่าชายเลน ท้องที่ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

การปกครอง   ตำบลเกาะพยาม แบ่งการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือน 425 ครัวเรือน จำนวนประชากร 834 คน แยกเป็นหมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม จำนวน 280 ครัวเรือน ประชากร 521 คนและหมู่ที่ 2 บ้านเกาะช้าง จำนวน 145 ครัวเรือน ประชากร 313 คน
พื้นที่เกาะพยาม มีชนเผ่ามอร์แกน (ชาวเล) อยู่บริเวณอ่าวเขาควาย จำนวน 20 ครัวเรือน จำนวนสมาชิก 73 คน

ระบบสาธารณูปการ
ไฟฟ้าแบบระบบแสงอาทิตย์ (Solar Sell) และระบบน้ำประปาบางพื้นที่
การสื่อสาร
        เกาะพยามมีบริการไปรษณีย์เอกชน และปริมาณจดหมายมีไม่มากนัก การใช้ โทรศัพท์เกาะพยามสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ GSM และ DTAC มีบริการโทรศัพท์พื้นฐานของ TOT โดยใช้ระบบคลื่นวิทยุ ส่วนใหญ่ติดตั้งตามแหล่งชุมชน ที่พัก บังกะโล

สภาพทางสังคม
มี 1 โรงเรียนบ้านเกาะพยาม  ,1
สำนักสงฆ์บ้านเกาะพยาม และ 1 สถานีอนามัยเกาะพยาม 1 ป้อมตำรวจ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง โดยมีป้อมตำรวจที่หมู่ที่1 บ้านเกาะพยามชาวบ้านบนเกาะพยามอยู่กันมานานทุกคนเหมือนพี่น้องและทุกครัวเรือนเป็นที่รู้จักกันหมด และในหมู่บ้านไม่มีคนนอกพื้นที่มาอาศัยปะปนอยู่ด้วย จึงทำให้ไม่ปัญหาในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สิน

อาชีพหลัก  ธรุกิจท่องเที่ยว,สวนมะม่วงหิมพานต์,สวนยางพารา และทำการประมงชายฝั่ง
การคมนาคม บนเกาะมีถนนสายเล็กๆ มีเพียงการใช้จักรยานและมอเตอร์ไซค์ใช้เท่านั้น

สถานที่พัก ตั้งอยู่ที่อ่าวที่สวยงามที่สุดของเกาะ คือ อ่าวใหญ่และอ่าวเขาควาย 

การเงิน ถึงแม้จะมีเงินหมุนเวียนในแต่ละปี หลายร้อยล้านบาท แต่บนเกาะก็ไม่มีตู้ ATM ไว้บริการ แต่นักท่องเที่ยว สามารถ รูดเงินสดจากบัตรเครดิตได้ คิดค่าบริการ 5 % สามารถดำเนินการได้ที่ บริเวณท่าเรือเกาะพยาม และ อ่าวใหญ่
คำแนะนำ เพิ่มเติม ด้วยเกาะพยาม เป็นเกาะและเป็นป่าที่อุดมสมบรณ์ ดังนั้นจึงมีสิ่งที่พึงระวัง เป็นสัตว์ที่ก่อกวนให้เกิดความรำคราญ เช่น ยุ่ง และ ลิ้น (พบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหลังฝนตก) ดังนั้น จึงควรนำ ยากันยุ่งชนิด ทาหรือพ่นติดมาด้วย หรือหาซื้อที่บริเวณร้านโชห่วยท่าเรือเกาะพยาม

ช่วงเวลาที่เหมาะในการมาท่องเที่ยว  สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่เวลาที่ดีเป็นช่วงระหว่างเดือน ตุลาคมถึงเดือนเมษายนKhao kwai Beach
Local people