ที่ดิน เกาะพยาม

หน้าแรก

ที่พัก

ชายหาด

กิจกรรม

แหล่งดำน้ำ

แผนที่เกาะ

สภาพอากาศ

การเดินทาง

ขายที่ดิน

ที่เที่ยวรอบๆเกาะ

เกี่ยวกับสินามิ

Face Book


เกาะพยามเป็นเกาะที่มีที่ดิน ซึ่งปัญหาระหว่างชาวบ้าน และ กรมป่าไม้ มาช้านาน ด้วย ชาวบ้านเข้ามาอยู่ก่อนการประกาศ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 แต่กรมป่าไม้ต้องการนำเกาะพยาม เข้าเป็นสมาชิกใน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม จึงทำให้เกิดการทะเลาะกันอย่างรุงแรง แต่ปัจจุบันปัญหาได้จบสิ้นแล้ว เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่าน โดย กรมป่าไม้ยอมสละเกาะพยาม ออกจาก อุทยานแห่งชาติเกาะพยาม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จึงเป็นเหตุให้ที่ดินเกาะพยาม ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่สมบูรณ์ เหมือนเกาะอื่นๆ เอกสาร สิทธิส่วนใหญ่ จะเป็นสปก – 401 (มีไว้เพื่อทำการเกษตร ห้ามซื้อขาย ตามกฏหมาย) และ ภบท 5 (ภาษีบำรุงท้องที่) ไม่ใช้เอกสารสิทธ ทางที่ดินใดแต่เป็นตัวบอกว่า คุณทำมาหากินที่นี้ และได้เสียภาษีไว้แล้ว สามารถซื้อขายกันได้ โดยคนไทยเท่านั้นหากรํฐบาลมีนโยบาย ออกเอกสารสิทธฺให้ คุณก็มีสิทธิได้เป็นคนแรก และ มีโฉนดตราครุฑแดง อย่างไม่ถึง 10 แปลง นอกนั้นป็นพื้นที่ป่าสงวน หากต้องการซื้อ-ขายที่ดินบนเกาะพยาม สามารถติดต่อ ได้ที่ 082 2872545 (ป้าสัมฤทธิ์)