สภาพภูมิอากาศ เกาะพยาม

หน้าแรก

ที่พัก

ชายหาด

กิจกรรม

แหล่งดำน้ำ

แผนที่เกาะ

สภาพอากาศ

การเดินทาง

ขายที่ดิน

ที่เที่ยวรอบๆเกาะ

เกี่ยวกับสินามิ

Face Book
Payam Island Weather

ระนองเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า “มีฝนตกชุกที่สุดของประเทศ” หรือเป็นเมือง “ฝนแปด แดดสี่”
เนื่องจากอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ และติดกับทะเลอันดามัน จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่โดยข้อเท็จจริง แล้วจังหวัดระนองไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีสถิติฝนตกมากที่สุดในประเทศไทยแต่อย่างใด สามารถแบ่งฤดูออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน จะเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ช่วงที่มีฝนตกชุก คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20.70 – 35.60 องศาเซนเซียส และเดือนมกราคมจะเป็นช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิต่ำลง อุณหภูมิประมาณ 19.80 – 34.70 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวเกาะพะยาม คือ เดือนพฤศจิกายน - เดือนเมษายน
  สามารถตรวจสอบภูมิอากาศ โดยตรงนั้นไม่มี แต่สามารถตรวจสอบได้ จากสถานที่ข้างเคียง ตำบลโคกกลอย ซึ่งอยู่ใกล้ภูเก็ตเป็นฝั่งอันดามันเหมือนกัน คลิก

Payam Island Weather